Välkommen!

Gymmet

Välkommen till Caspers Fysioterapi & Friskvårdsgyms hemsida!

Caspers Fysioterapi & Friskvårdsgym erbjuder landsting, företag, privatpersoner och idrottsklubbar rehabilitering, friskvård och gym.

Samarbete med E-Hälsan och Ljusne HC

Sedan årsskiftet 2011/2012 har Caspers Fysioterapi, E-Hälsan och Ljusne HC ett samarbete gällande sjukgymnastik. För dig som är listad på ovanstående mottagningar finns möjlighet att söka hit för en sjukgymnastisk bedömning inom ramen för landstingssubvention.

Besöket kostar då 200 kr och ingår i högkostnadsskyddet.

Lokaler

Vi finns i anslutning till Aquarena Hällåsens lokaler. Träningskorten berättigar till utnyttjande av dusch och bastu. För bad krävs dock ett speciellt kort. Besök gärna Aquarena Hällåsens hemsida för mer info.